Karina Bergmann

Din kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Posts by: karina-bergmann

Artikel: Restauratør fik tilladelse til udeservering i Nyhavn – men kommunen fortrød

By on 16. april 2019

Hos Liberal Alliance er tidligere medlem af bevillingsnævnet og fhv. medlem af Borgerrepræsentationen, Karina Bergmann, ked af sagen.

“Jeg er klar over, at rigide regler og trangen til at regulere spænder ben for en branche, der i den grad bidrager til vækst og turisme. En politisk løsning kan være at give tilladelser til udeservering for mere end et år af gangen. Det kunne eksempelvis være tre, fire eller fem år. Det vil mindske bureaukratiet og sagsbehandlingstiden for de erhvervsdrivende. Restauratørerne har krav på at vide, hvad de kan regne med – og om de er købt eller solgt”, siger Karina Bergmann til Havnefronten. Læs hele artiklen her.

Artikel: Kendt Michelin-kok raser mod Københavns Kommune: “Det er konger og skrankepaver”

By on 16. april 2019

Restauratørerne har imidlertid Liberal Alliance i Københavns fulde opbakning, fortæller partiets suppleant til Borgerrepræsentationen, Karina Bergmann:

“Vi mener, at hensynet til erhvervslivet, arbejdspladser i restaurationsbranchen, bylivet og byrummet bør vægtes højere end en lille håndfuld cykelparkeringspladser,” siger hun.

“Jeg er ikke enig i forvaltningens afgørelse, og jeg er ærgerlig over den systemtænkning, der præger denne sag.” Læs hele artiklen her.

Artikel: Lokalpolitiker om københavnske tyssevagter: Det er 400.000 kroner lige ud af vinduet

By on 4. april 2019

Jeg mener det er spild af skatteborgernes penge, for man får simpelthen ikke nok for pengene. Det er reelt penge lige ud af vinduet, for det giver ikke nogen mening at have tyssevagter, som ikke har nogen myndighed. Jeg vil simpelthen holde fast i, at det er en opgave for politiet og håndhæve den offentlige orden. Læs hele artiklen her.

Artikel: Københavns Kommune sender barnepiger i byen fredag og lørdag nat i tre måneder – for 400.000 kroner

By on 4. april 2019

Ud af udvalgets 11 medlemmer var der kun to, der ikke stemte for. For mens Flemming Steen Munch fra Venstre valgte at undlade at stemme, trykkede Liberal Alliances Karina Bergmann på nej-knappen. Ifølge referatet fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, skete det ud fra denne begrundelse:

I Liberal Alliance er vi imod at bruge 400.000 kroner på planlægnings- og kompetenceudviklingsaktiviteter på et forsøg der kun strækker sig i 2-3 måneder, fredag og lørdag. Natteværter har ingen myndighed og skal ikke agere kommunale barnepiger ude i byen. Læs hele artiklen her.

Artikel: Ssschhh! I Københavns natteliv kan du fremover møde minipatruljen, der tysser på din bytur

By on 4. april 2019

Der er afsat 400.000 kroner til projektet, som alle partier i kultur- og fritidsudvalget stemte for med undtagelse af Liberal Alliance, der stemte nej, blandt andet fordi de var imod at bruge 400.000 kroner på et forsøg, der kun strækker sig over et par måneder. Læs hele artiklen her.

Artikel: Ro på i nattelivet: Nu kommer tyssemændene på gaden

By on 4. april 2019

“Jeg er klar over, at forsøget med natteværter bygger på gode erfaringer, men vi er nødt til at sammenholde udgifterne på 400.000 kroner med et eventuelt resultat, og det er min vurdering at de ikke kommer til at stå mål med dem,” siger Karina Bergmann.

“Hvis man kigger nærmere på hvad man får for pengene, er der tale om to tyssevagter uden myndighed, fredag og lørdag i tidsrummet kl. 22-06, i under tre måneder. Det er spild af skatteborgernes penge. Vi vil hellere bruge dem på offentlige toiletter og renhold. Og så mener jeg, at vi skal give Center for Miljøbeskyttelse flere ressourcer, så de kan føre tilsyn med støjniveauet jf. miljøbeskyttelsesloven, og sørge for at den håndhæves. Vi skal dog huske på, at bare fordi der er støj, er det ikke ensbetydende med at der er brud på lovgivningen,” siger Karina Bergmann, der ikke mener, at ‘man skal regulere byen og bylivet ned i mindste detalje’. Læs hele artiklen her.

Artikel: Gang i Gaden bliver bragt med til Overførselssagen

By on 4. april 2019

“Vi har besluttet, at vi officielt tager Gang i Gaden med til forhandlingerne til overførselssagen”, siger Karina Bergmann, der er medlem af Vesterbro Lokaludvalg for Liberal Alliance.

Artikel: LA efter kunstafbrænding i København: Luk så det kunstudvalg

By on 4. april 2019

“Jeg har intet imod, at kommunen køber kunst, men det er ikke en opgave for politikerne at gøre det,” mener Karina Bergmann:

“Det må ske inden for rammerne af de enkelte forvaltninger – ikke i et særligt udvalg – og så må forvaltningerne rådgive sig med eksperter, gallerister eller andre i det omfang, de har brug for det.” Læs hele artiklen her.

Artikel: Vesterbro-aktie skal hjælpe udsatte – får støtte på gaden

By on 4. april 2019

Værestedet Gang i Gaden på Vesterbro er lukningstruet. Årsagen er, at den statslige satspuljefinansiering udløber og samtidig er det ikke lykkedes at skaffe økonomiske midler fra Københavns Kommune.

Det har fået Settlementet, som er et netværk for socialt udsatte på Vesterbro, til at etablere Vesterbroaktien, som både private og virksomheder kan købe for henholdsvis 158,- kr. og 1580,- kr. 

Prisen på aktien tager udgangspunkt i det beløb, som hver enkelt bruger koster om dagen – nemlig 158,- kr. Læs hele artiklen her.

Debatindlæg: Nej tak til kommunale barnepiger

By on 4. april 2019

En anden mulighed er at imødekomme de barer og natklubber, der søger om bevilling til kl. 05, 06 eller 07 om morgenen. Meget af støjen opstår nemlig når en beværtning lukker kl. 02 eller 03, og folk så står udenfor og diskuterer hvor de skal tage hen eller fortsætter festen i gaden. Lad dem blive indenfor til glæde og gavn for alle parter. Læs hele debatindlægget her.

Artikel: “Vi ser en lille gruppe beboere i Indre By, der er blevet utroligt magtfulde, og politikerne er nærmest bange for dem”

By on 4. april 2019

“Vi skal ikke bruge 0,4 mio. kr. på planlægning og kompetenceudvikling på et forsøg, der kun strækker sig over tre måneder fredage og lørdage. Natteværterne har ingen myndighed, og de bør ikke agere kommunale barnepiger ude i byen,” siger Karina Bergmann om ordningen, der i foråret kørte som et spædt og efter sigende succesfuldt forsøg ledet af folk fra Roskilde Festival. Læs hele artiklen her.

Artikel: Aktiesalg skal redde lukningstruet værested – og binde Vesterbro sammen

By on 4. april 2019

“Hele socialområdet handler om at hjælpe nogle mennesker, som er kommet ud på kanten af livet – enten fordi de ikke har haft de bedste forudsætninger fra starten, eller fordi de er røget ud i en livskrise. Her skal systemet træde i karakter,” siger Karina Bergmann og fortsætter:

“Det sociale arbejde er noget af det vigtigste. Og jeg synes, det er uværdigt, at sociale organisationer skal gå tiggergang.” Men det bør heller ikke være nødvendigt, pointerer hun. 

“Københavns Kommune har masser af penge. Men de bliver ikke prioriteret rigtigt. Kommunen bør gøre sig mere uafhængig af den statslige økonomi og bruge pengene bedre,” siger Karina Bergmann. Læs hele artiklen her.

Debatindlæg: Forsvar for streetfishing

By on 4. april 2019

Lad os fjerne regler for vores rekreative by- og natteliv. Og lad og endelig kalde det ved sit rette navn: liberalisering. Læs hele debatindlægget her.

Artikel: Vesterbroer overtager LA-plads på rådhuset

By on 4. april 2019

“Mødet med Vesterbro fik samtidig mine øjne op for stofbrugere og socialt udsatte, og det har været min store motivation i forhold til at gå ind i kommunalpolitik”. Læs hele artiklen her.

Debatindlæg: Test af stoffer handler om stofbrugeres liv

By on 4. april 2019

Samtidig kæmper Københavns udsatte stofbrugere for at skaffe stoffer på et marked styret af banderne. Det skaber utryghed for alle byens borgere, og går særligt ud over stofbrugeres liv og levned. Ifølge Sundhedsstyrelsen ses en stigning i antallet af forgiftningsdødsfald i forbindelse med indtagelse af stoffer. Det vil vi til livs med dette forslag. Det skylder vi stofbrugere, hvis liv der er tale om.

Debatindlæg: Lokaludvalg ødsler borgernes penge på selvforherligende reklamefilm

By on 4. april 2019

Som borgere bør vi derfor spørge os selv, hvad vi får for de penge? Er det velfærd at bruge 100.000 kr. på en selvforherligende reklamefilm om Amager Vest Lokaludvalg for at finde nye medlemmer til lokaludvalget? Er det velfærd at Amager Vest Lokaludvalg er på Instagram?

Debatindlæg: Skattepenge: Lokaludvalg ødsler penge væk på kampagne

By on 4. april 2019

Jeg håber, 2018 bliver året, hvor borgerne stopper med at have blind tillid til, at deres skattekroner bliver brugt bedst muligt. Læs hele debatindlægget her.

Artikel: Det vil politikere i København på socialområdet

By on 4. april 2019

“Lige nu er der alt for meget bureaukrati, og systemet insisterer på forsimplede løsninger hos mennesker med komplekse udfordringer. Der er brug for forenklet lovgivning på området, herunder et kig på udbudsregler, og hvordan der kan skabes incitament for, at private og andre aktører kan byde ind på løsningen af sociale opgaver. Derudover skal borgeren have langt friere valg i forhold til hvilke løsninger der passer til den enkelte”, sagde Karina Bergmann, som blev bakket op af Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten. Læs hele artiklen her.

Artikel: Her er de sjoveste og mest opsigtsvækkende valgplakater

By on 4. april 2019

Og flere vælgere havde åbenbart svært ved at skelne den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester fra andre københavnner-kandidater med asiatisk baggrund. Derfor så Karina Bergmann fra Liberal Alliance sig nødsaget til at lave denne plakat, som siden er blevet delt vidt og bredt på sociale medier. På Facebook skrev hun. Læs hele artiklen her.

Artikel: Karinas valgplakat hitter på Facebook

By on 4. april 2019

Karina Bergmann, der stiller op for Liberal Alliance i København, vil gerne slå én ting fast med sin valgplakat. Læs hele artiklen her.

Artikel: Hvor mange stemmer får man ud af at hænge en valgplakat op?

By on 4. april 2019

Det kan være svært at ramme den helt rigtige vending, når man sidder alene og lægger planer. Eksempelvis var Karina Bergmann nok ikke kommet på at printe denne plakat, havde det ikke været for en massiv bekræftelse på Facebook. Læs hele artiklen her.

Artikel: 20 valgplakater, der får dig til lige at kigge én ekstra gang

By on 4. april 2019

“Nej, det er ikke mig med brylluppet på rådhuset”, står der på plakaten. For der er visse ligheder mellem Liberal Alliances Karina Bergmann og den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev. Og man kan måske godt forstå, at Karina Bergmann gerne vil gøre det klart, at hun ikke er Anne Mee Allerslev, der den seneste tid har været hovedpersonen i det, som man vist roligt kan kalde en rigtig møgsag. Læs hele artiklen her.